Water chillers Special applications Freezers for ice water

Výrobník ľadovej vody

There are no translations available.

Výrobník ľadovej vody VLV-1300

Výrobník ľadovej vody VLV-1300 - zdroj ľadovej vody, vzduchom chladený

Výrobník ľadovej vody VLV-1300 v noci pripraví ľad, ktorý topením zabezpečí energiu na prietokové chladenie mlieka. Je to delený systém s oddeleným kondenzátorom, kde chladič vody je umiestnený vo vnútri a kondenzátor vonku. Všetko teplo sa odvádza do vonkajšieho prostredia. Je nutná chladiarenská montáž. Max. vzdialenosť medzi časťami 15 m. Samotný výrobník bude vo vnútorných priestoroch. Kondenzátor bude uchytený na stene zvonka budovy.

 

TECHNICKÉ PARAMETRE

Chladiaci výkon: 9,1 kW pri teplote vody 1 °C
Napájanie: 3 NPE ~50Hz 400/230V TN-S
Prúd: 19,9 A
Príkon: 8,8 kW
Rozbehový prúd: 50 A
Chladivo: R 407C
Množstvo chladiva: približne 12 kg
Prietok vzduchu: 4 500 m3/h
Objem zásobníka: 2 600 l
Množstvo ľadu:
1 300 kg
Prietok / tlak ľadovej vody:
235 l/min / 1,2 bar
Hmotnosť chladiča: 1 270 kg
Hmotnosť kondenzátora: 80 kg
Krytie: IP 43

 

Prietok použitých čerpadiel: