image image image image image
Vzduchovod Umožňuje v usmerňovať tok vzduchu, aby v lete bol odvádzaný von a v zime vykuroval objekt. Ak sú nároky na prašnosť miestnosti, je potrebný vzduchovod aj na nasávanie vzduchu. Dodáva sa včítane protidažďovej žalúzie.

Ohrev vody odpadovým teplom (rekuperácia) Obsahuje zásobník ohrievanej vody, obehové čerpadlo, rekuperačný výmenník v chladiči, 5m prepojovacieho potrubia. Prívod studenej vody sa pripojí na zásobník. V zásobníku sa voda ohreje na 40 -- 45°C. Zásobník je mimo chladiča. Zásobník doporučujeme montovať pred bežný bojler TÚV, v ktorom sa voda podľa potreby dohreje.

Konvektory Konvektor je kompaktný, určený do vnútorného prostredia. V zimnom období, pomocou teplej vody, je možné priestor ohrievať, v letnom období pomocou chladnej vody priestor ochladzovať. Prúdenie vzduchu cez lamelový výmenník zabezpečuje elektrický ventilátor. Prevedenie zostavy: zinkovaná konzola a polyuretánová farba, pozinkované plechy a prášková farba. Výmenník je tvorený medenými trubkami s nasunutými hliníkovými lamelami.

Vodná stanica Vodná stanica zabezpečuje cirkuláciu a zásobu vody. Tvorí ju izolovaný zásobník, príslušné čerpadlá s bypassom, zinkované plechy s práškovou farbou, elektrorozvodnicu, prepojenie na vodovod a ovládací panel.    
Diaľkové ovládanie Pozostáva z plastovej skrinky, kde je ukázaná teplota vody na regulátore teploty, signalizačný panel upozorňujúci na poruchu. Skrinka je umiestnená mimo chladiča na mieste zvolenom zákazníkom.    
Chladiče kvapalín Príslušenstvo

Vzduchovod

Vzduchovod Umožňuje v usmerňovať tok vzduchu, aby v lete bol odvádzaný von a v zime vykuroval objekt. Ak sú nároky na prašnosť miestnosti, je potrebný vzduchovod aj na nasávanie vzduchu. Dodáva sa včítane protidažďovej žalúzie.Ohrev vody odpadovým teplom (rekuperácia)

RekuperáciaObsahuje zásobník ohrievanej vody, obehové čerpadlo, rekuperačný výmenník v chladiči, 5m prepojovacieho potrubia. Prívod studenej vody sa pripojí na zásobník. V zásobníku sa voda ohreje na 40 -- 45°C. Zásobník je mimo chladiča. Zásobník doporučujeme montovať pred bežný bojler TÚV, v ktorom sa voda podľa potreby dohreje.Konvektory

Vodný konvektorKonvektor je kompaktný, určený do vnútorného prostredia. V zimnom období, pomocou teplej vody, je možné priestor ohrievať, v letnom období pomocou chladnej vody priestor ochladzovať. Prúdenie vzduchu cez lamelový výmenník zabezpečuje elektrický ventilátor. Prevedenie zostavy: zinkovaná konzola a polyuretánová farba, pozinkované plechy a prášková farba. Výmenník je tvorený medenými trubkami s nasunutými hliníkovými lamelami.Vodná stanica

Vodná stanicaVodná stanica zabezpečuje cirkuláciu a zásobu vody. Tvorí ju izolovaný zásobník, príslušné čerpadlá s bypassom, zinkované plechy s práškovou farbou, elektrorozvodnicu, prepojenie na vodovod a ovládací panel.

 

 

Diaľkové ovládanie

Diaľkové ovládaniePozostáva z plastovej skrinky, kde je ukázaná teplota vody na regulátore teploty, signalizačný panel upozorňujúci na poruchu. Skrinka je umiestnená mimo chladiča na mieste zvolenom zákazníkom.