Prietokové chladiče

Podrobný popis konkrétneho produktu získate kliknutím na názov produktu v stĺpci TYP

Vzduchom chladené
Typ
Príkon
Prietok vzduchu (m3/h)
(kW)
2,1
1 400
3,1
2 160
4,3
4 000
6,1
9 000
6,5
9 000
9,8
14 000
12,8
14 000
13,8
14 000
25,2
21 000

* prietok chladenej vody pri tlaku 2bar


Vodou chladené
Typ
Príkon
Chladiaca voda (l/min)
Prietok chladenej vody (l/min)
(kW)
1,9
25
15
2,4
25
15
4,2
30
25
4,4
45
39
7,1
62
50
10,5
90
73
15,2
110
96
16,7
130
113

* prietok chladenej vody pri tlaku 2bar