Podmienky Zásady ochrany údajov

Zásady ochrany osobných údajov získaných cez stránky JARES Therm s.r.o.

Vaše súkromie považujeme za dôležité. Informácie, ktoré od vás získame a ktoré sa rozhodnete nám poskytnúť nám umožňujú, aby sme vám poskytli informácie o produktoch a službách, o ktoré ste prejavili záujem vyplnením príslušného formulára. Formulár ktorý nám pošlete je nezáväzný pre Vás a slúži na to, aby sme vám poslali cenovú ponuku, prípadne poslali formulár firme, ktorá vám uvedený produkt(výrobok) ponúkne v aktuálnych cenách, alebo uskutočnili službu ktorú od nás požadujete. Za týmto účelom môžeme tieto informácie poskytnúť iným spoločnostiam patriacim skupine JARES a ich obchodným partnerom. Tým, že nám poskytnete vaše informácie, súhlasíte s ich spracovaním na uvedený účel. Tieto informácie neposkytneme žiadnej tretej strane mimo skupiny JARES bez vášho výslovného súhlasu, ktorý je uvedený v formulároch a je potrebné ho potvrdiť. Vo formulároch od Vás požadujeme iba základné údaje o vás, aby sme vám mohli vypracovať cenovú ponuku, alebo uskutočnili službu ktorú od nás požadujete. V žiadnom prípade nepožadujeme citlivé údaje od vás napr. R.Č. a podobne.

Podrobnejšie informácie o politike JARES týkajúcej sa používania webových stránok:

Prehliadanie webových stránok

Ak navštívite webové stránky registrované a prevádzkované skupinou JARES, aby ste si prehliadli ich obsah, robíte tak anonymne s výnimkou prípadov, keď sa sami rozhodnete poskytnúť nám informácie o vás. Ak počas vašej návštevy na našich stránkach nerobíte nič iné, iba čítate informácie, pozeráte si obrázky alebo sťahujete informácie bez toho, aby ste nám poslali akékoľvek osobné informácie, náš server zaznamenáva a uchováva niektoré informácie o vašej návšteve našich webových stránok. Tieto informácie nám ale neumožňujú vašu osobnú identifikáciu. Automaticky získané informácie používame na dva účely: za účelom manažmentu webových stránok a v prípade podozrenia na neoprávnený prístup pre potreby právneho postihu a možného trestného stíhania (viď uvedené v Podmienkach použitia stránok JARES Therm s.r.o.). JARES Therm s.r.o. webové stránky automaticky zaznamenávajú informácie o návštevníkoch týchto stránok na účely štatistického spracovania. Štatistické údaje nám slúžia k tomu, aby sme mohli upravovať naše webové stránky podľa potrieb návštevníkov, napr. vyhodnocujeme najviac žiadané informácie alebo za účelom stanovenia technickej špecifikácie stránok a posúdenia prevádzky systému alebo identifikácie problematických oblastí. Nasledovné informácie predstavujú niektoré z tých informácií, ktoré o Vašej návšteve získavame a uchovávame: * adresu internetovej domény a internetového protokolu (IP), z ktorej máte prístup na naše webové stránky; * typ internetového prehliadača a operačného systému počítača, z ktorého máte prístup na naše webové stránky; * dátum a čas vašej návštevy našich webových stránok; * strany, ktoré ste navštívili; * ak ste sa dostali na naše webové stránky pomocou odkazu uvedeného na iných webových stránkach ich adresu; * ak ste sa dostali na naše webové stránky cez vyhľadávač, adresu tohto vyhľadávača a výraz, ktorý ste zadali.

Poslanie e-mailu JARES Therm s.r.o. pomocou JARES Therm s.r.o. webových stránok

Ak sa rozhodnete poslať nám kontaktný formulár alebo iný formulár e-mailom a pritom nám poskytnete vaše meno, priezvisko a e-mailovú alebo poštovú adresu, tieto informácie použijeme výlučne nato, aby sme vám odpovedali a nadviazali s vami kontakt kvôli službe, o ktorú ste prejavili záujem a vypracovali vám cenovú ponuku, prípadne aby Vám cenovú ponuku poslal obchodný partner JARES Therm s.r.o. . Vyplnenie formulárov a stiahnutie informácií z webových stránok Ak nám poskytnete informácie vyplnením formulárov uvedených na JARES webových stránkach alebo za účelom stiahnutia si informácií z našich webových stránok, tieto informácie použijeme výlučne za účelom vybavenia poslaného formulára a nadviazania kontaktu s vami kvôli službe, o ktorú ste prejavili záujem. Ak vyplníte formulár na JARES Therm s.r.o. webových stránkach, informácie získame automaticky. Ak vo formulári neuvediete inak, vaše informácie použijeme výlučne nato, aby sme vybavili poslaný formulár, alebo vás kontaktovali kvôli službe, o ktorú ste prejavili záujem. Informácie získané od vás neposkytneme žiadnej tretej strane s výnimkou prípadov uvedených v Podmienky použitia stránok JARES Therm s.r.o.. Ak nie je vo formulári uvedené inak, za žiadnych okolností neposkytneme informácie získané od vás súkromnej spoločnosti, obchodnej firme alebo inému subjektu. Informácie, ktoré ste nám poskytli, si ponecháme len po dobu, ktorú predpisuje platná legislatíva.

Formuláre

Informácie o užívateľovi požadujeme prostredníctvom našich bezpečných formulároch. Užívateľ nám musí poskytnúť kontaktné informácie (ako napríklad meno, priezvisko a adresu a pod.). Tieto informácie sa používajú za účelom vybavenia poslaného formulára. Ak sa pri spracovaní poslaného formulára vyskytnú problémy, tieto informácie použijeme za účelom nadviazania kontaktu s užívateľom.

Bezpečnosť

Tieto webové stránky JARES Therm s.r.o. využívajú všetky prostriedky na ochranu informácií o užívateľoch. Ak užívatelia poskytnú prostredníctvom webových stránok citlivé informácie, tieto sú chránené online aj offline. Ak naše formuláre požadujú od užívateľa zadanie citlivých informácií (akými sú údaje o kreditnej karte), tieto sú zašifrované a chránené najlepším šifrovacím systémom - SSL. Počas pobytu na našej zabezpečenej stránke akou je formulár objednávky zobrazí sa „zamknutá“ ikona zabezpečenia na pätke prehliadačov webových stránok ako sú Netscape Navigátor, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari a pod. na rozdiel od „ne zamknutej“ alebo otvorenej ikony, ktorá sa zobrazí vtedy, keď si naše webové stránky len prehliadate. Keď používame šifry SSL za účelom ochrany citlivých informácií online, robíme všetko preto, aby sme informácie o užívateľovi chránili aj offline. Všetky informácie o užívateľoch a nielen citlivé informácie uvedené vyššie sú primeraným spôsobom zabezpečené aj v našich priestoroch. Výlučne zamestnanci, ktorí potrebujú informácie za účelom vykonania špecifickej činnosti (napr. zamestnanci zodpovední za fakturáciu, ponuky a objednávky alebo služby zákazníkom) majú prístup k osobným údajom užívateľa. Keď naši zamestnanci opúšťajú pracovisko, musia používať heslom chránené šetriče obrazovky. Keď sa na pracovisko vrátia, na obnovenie prístupu k osobným údajom užívateľa musia opätovne zadať svoje heslo. Všetci zamestnanci sú informovaní o aktuálnych otázkach našej bezpečnosti a o pravidlách týkajúcich sa nakladania s osobnými údajmi. K nášmu poľutovaniu sme nútení konštatovať, že prenos údajov cez internet nie je na 100% bezpečný. Napriek nášmu úsiliu chrániť osobné údaje užívateľov JARES Therm s.r.o. nemôže zaručiť bezpečnosť všetkých informácií, ktoré nám postúpite. Postúpenie týchto informácií je na vaše vlastné riziko. Ak ale vami postúpenú informáciu získame, vynaložíme maximálne úsilie na zaručenie jej bezpečnosti v našich systémoch. JARES Therm s.r.o. politika sa nevzťahuje na nič, čo sa týka vlastnej prevádzky internetu (webhostingu, prevádzkovateľa národných domén, tretích strán použitých na prevádzku internetu a webu JARES Therm s.r.o.). Ak sa rozhodneme zmeniť našu politiku týkajúcu sa osobných údajov, tieto zmeny zverejníme na našich domovských stránkach, aby užívatelia vedeli, aké informácie zbierame, ako ich používame a za akých podmienok ich zverejňujeme. Ak sa rozhodneme použiť osobné údaje spôsobom, ktorý sa líši od spôsobu uvedeného v čase, keď sme tieto informácie získali, užívateľov o tejto zmene upovedomíme e-mailom. Užívatelia sa môžu rozhodnúť, či nám dovolia použiť ich osobné údaje odlišným spôsobom. V ostatných prípadoch použijeme osobné údaje v súlade s politikou týkajúcou sa osobných údajov platnou v čase získania informácií.

Kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa uvedených informácií, kontaktujte prosím JARES Therm s.r.o. .

S pozdravom Team pracovníkov JARES Therm s.r.o. .