image
Prietokové chladiče There are no translations available. Ide o delený systém s oddeleným kondenzátorom.Chladič vody je umiestnený vo vnútri a kondenzátor vonku, prípadne mimo miestnosti, kde sa nachádza chladič . Všetko teplo sa odvádza do vonkajšieho prostredia. Pri inštalácii chladiča je nutná chladiarenská montáž - max. vzdialenosť medzi chladičom a kondenzátorom 10m. Chladič obsahuje chladiaci  okruh s príslušnými ochranami, kompresor, vzduchom chladený kondenzátor s ventilátorom, reguláciu, doskový alebo kotlový výparník, elektrorozvodnicu, digitálny regulátor teploty, zobrazovanie poruchy. Zákazník musí zabezpečiť dostatotočný  prietok  a teplotu ochladzovacej vody. Podrobný popis konkrétneho produktu získate kliknutím na názov produktu v stĺpci TYP
Products Water chillers Split systems

Prietokové chladiče

There are no translations available.

Delené systémy - prietokové chladičeIde o delený systém s oddeleným kondenzátorom.Chladič vody je umiestnený vo vnútri a kondenzátor vonku, prípadne mimo miestnosti, kde sa nachádza chladič . Všetko teplo sa odvádza do vonkajšieho prostredia. Pri inštalácii chladiča je nutná chladiarenská montáž - max. vzdialenosť medzi chladičom a kondenzátorom 10m. Chladič obsahuje chladiaci  okruh s príslušnými ochranami, kompresor, vzduchom chladený kondenzátor s ventilátorom, reguláciu, doskový alebo kotlový výparník, elektrorozvodnicu, digitálny regulátor teploty, zobrazovanie poruchy. Zákazník musí zabezpečiť dostatotočný  prietok  a teplotu ochladzovacej vody.

Podrobný popis konkrétneho produktu získate kliknutím na názov produktu v stĺpci TYP